PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY (ENG)


1. Personal data is not collected by us. (except for the nickname)


2. Personal data is not shared with third parties. (except for the nickname for online results)


3. Game can connect to the server and download informations (records, results)


4. Game can send results from the game to the server (anonymous), only nick name (records, results)


5. You can turn off internet connection in the game options (default off)


6. Game not send any documents and files from the phone.


7. The displayed flag icons are simplified and do not represent official equivalents of the national flag.


8. You can delete your online nickname.PRIVACY POLICY (PL)


1. Dane prywatne nie są przez nas gromadzone. (wyjątkiem jest nazwa gracza)


2. Dane prywatne nie są udostępniane innym firmom, osobą. (wyjątkiem jest nazwa gracza dla tabeli online)


3. Gra może łączyć się z naszym serwerem i pobierać wyniki (rekordy, wyniki)


4. Gra może wysyłać wyniki z gry przypisane do twojego anonimowego niku (rekordy, wyniki)


5. Możesz wyłączyć połączenie internetowe w opcjach gry (domyślnie wyłączone)


6. Gra nie wysyła żadnych pików i dokumentów z telefonu.


7. Wyświetlane flagi są uproszczone i nie reprezentują oficjalnych parametrów flagi państwowej.


8. Nick online możesz usunąć.

Contact :

Optim-X

📧 optimxgames@gmail.com

📲 694-548-757